Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκονοίκου

  • Νάγια Σούγλη Πρόεδρος
  • Ελίνα Βασιλειάδου Αντιπρόεδρος
  • Θεοδώρα Σωτηρίου Γραμματέας
  • Αλέξανδρος Τριανταφύλλου Ταμίας
  • Ντίνος Γρηγορίου Δημοτικός Σύμβουλος
  • Παντελίτσα Μυλωνά
  • Λοίζος Κιαφκουλλής
  • Παναγιώτης Κόκκινος
  • Λούης Σιακαλλής
  • Ερμούλλα Πλάτωνος

 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκονοίκου

(α) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκονοίκου μπορούν να γίνουν με την

έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, νέοι που ο ένας τουλάχιστον γονέας τους γεννήθηκε,

κατάγεται ή κατοικούσε μέχρι την Τούρκικη Εισβολή στο Λευκόνοικο όπως οι σύζυγοι και τα

παιδιά τους ηλικίας από 15-35 χρονών κατά την ημερομηνία εγγραφής τους.

 

(β) Η εγγραφή του μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή αίτηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή μεταβιβάζει, μέσω σημειώματος, τις απόψεις της προς την αρμόδια Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λευκονοίκου και λήψη απόφασης / διαμόρφωση εισήγησης προς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκονοίκου.