Νέα

Η ΑΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1888

Όπως είναι γνωστό, ο Βασίλης Μιχαηλίδης πίστευε βαθύτατα στον Θεό. Ακολουθεί ένα σχετικά άγνωστο ποίημά του για την Αγία Εβδομάδα το οποίο δημοσιεύτηκε στο έκτο φύλλο της σατιρικής εφ. «Ο Διάβολος» (18.4.1888). Στη συνημμ. φωτό μπορούμε να θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Νάπας όπως τον απαθανάτισε ο John P. Foscolo κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1900. Ωστόσο, στο παρακάτω ποίημα (στ. 27-32) ο Β. Μιχαηλίδης αναφέρεται στον παλαιότερο, και σαφώς μικρότερο, ναό της Αγίας Νάπας, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα «αντικαταστάθηκε» από τον ναό της συνημμ. φωτό.

Ώραι για την εκκλησίαν στην Μεγάλην Εβδομάδα
που ’ναι του Χριστού τα Πάθη·
νά τες όλες στην αράδα
κι ο καθένας ας τες μάθει

Όσοι πιστοί πιστεύετε Χριστόν και Παναγίαν
διά να μην χάσει κανείς καμιάν Ακολουθία,
ένεκα όπου παύεται η κωδωνοκρουσία,
ακούσατε πότε και πώς αρχίζει η εκκλησία:
Μεγάλην Πέμπτην γίνεται αρχή της Λειτουργίας,
στας εκκλησίας ακριβώς οκτώ προ μεσημβρίας.
Διά τα Ευαγγέλια εις την αυτήν ημέραν
θα γίνει αρχή του ’σπερινού στας πέντε την εσπέραν.
Παρασκευήν οι ιερείς τα μαύρα θα φορήσουν
κι εις τας εννέα το πρωί τας ώρας θα αρχίσουν.
Στας πέντε πάλιν, την αυτήν, μετά την μεσημβρίαν,
αρχίζει ο Επιτάφιος εις κάθε εκκλησίαν.
Τῳ δε Σαββάτῳ, που η φωνή παντού των ιερέων,
των λειτουργούντων δηλαδή ή των εφημερέων,
θα πει: «Ανάστα ο Θεός» κι αμέσως θα αρχίσουν
τα μάσκουλα κι οι κώδωνες να το βροντοβροντήσουν,
οπού το πένθος θα γδυθεί ευθύς η εκκλησία,
στες δέκα ώρες το πρωί θ’ αρχίσει η Λειτουργία.
Ένδεκα ώρες και μισήν μετά την μεσημβρίαν
το Σάββατον θ’ ακούσετε την κωδωνοκρουσίαν,
κοντά εις τα μεσάνυκτα, να σας ειδοποιήσει
ότι της Αναστάσεως η Λειτουργιά θ’ αρχίσει.
Και μετά ώραν μίαν
θα ψάλλουν τον «Καλόν Λόγον» να κάμουν λιτανείαν.
Αν δεν τα βάλετε αυτά καλά μες στο μυαλό σας
και χάσετε την εκκλησιά, το κρίμα στον λαιμό σας.
Εις την Αγίαν Νάπαν πλην να μην πάμεν καμπόσοι,
γιατί αυτή σφίγγει πολύ ένεκα που μικραίνει,
αλλά τρεις νύκτας μοναχά κι ευθύς θα μεγαλώσει,
πάλιν θα γίνει υψηλή και πλατυχωρημένη,
δυο νύκτες εναντίον της θα παραπονηθούμεν,
κι αφού πλατύνει έπειτα ευθύς την λησμονούμεν.

 

Δρ Κυριάκος Ιωάννου


  • Κοινοποιήστε: