Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκονοίκου

 • Βίκη Κτίστη Πρόεδρος
 • Παρασκευάς Ροδοσθένους Αντιπρόεδρος
 • Έλενα Δημητρίου Γραμματέας
 • Κυριακή Κόκκινου Ταμίας
 • Μαρία Ιουλιανού Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Θεοδώρα Σωτηρίου
 • Δημήτρης Σαρρής
 • Άννα Παίδιου
 • Άντρη Πόππου
 • Άντρη Κατσίφλη
 • Άντρη Κυπριανού
 • Καλλιόπη Νικολάου

 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκονοίκου

(α) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκονοίκου μπορούν να γίνουν με την

έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, νέοι που ο ένας τουλάχιστον γονέας τους γεννήθηκε,

κατάγεται ή κατοικούσε μέχρι την Τούρκικη Εισβολή στο Λευκόνοικο όπως οι σύζυγοι και τα

παιδιά τους ηλικίας από 15-35 χρονών κατά την ημερομηνία εγγραφής τους.

 

(β) Η εγγραφή του μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή αίτηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή μεταβιβάζει, μέσω σημειώματος, τις απόψεις της προς την αρμόδια Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λευκονοίκου και λήψη απόφασης / διαμόρφωση εισήγησης προς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκονοίκου.