Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

4ο Δελτίο Τύπου

Τρεις εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κύκλος 2020) από τον Δήμο Λευκονοίκου: Τσιπόπιτα, Λευκονοικιάτικα Υφαντά, Παραδοσιακό Οφτόν

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Λευκονοίκου έχει εγκριθεί από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Ν., για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των εξής:

1)Τσιπόπιτα στην κοινότητα Λευκονοίκου και τα γύρω χωριά της Μεσαορίας, Γύψου, Περιστερωνοπηγή, Μηλιά.

2) Λευκονοικιάτικα Υφαντά.

3) Παραδοσιακό Οφτόν στην κοινότητα Λευκονοίκου.

 

2 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

4ο Δελτίο Τύπου

Τρεις εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κύκλος 2020) από τον Δήμο Λευκονοίκου: Τσιπόπιτα, Λευκονοικιάτικα Υφαντά, Παραδοσιακό Οφτόν

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Λευκονοίκου έχει εγκριθεί από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Ν., για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των εξής:

1)Τσιπόπιτα στην κοινότητα Λευκονοίκου και τα γύρω χωριά της Μεσαορίας, Γύψου, Περιστερωνοπηγή, Μηλιά.

2) Λευκονοικιάτικα Υφαντά.

3) Παραδοσιακό Οφτόν στην κοινότητα Λευκονοίκου.

 

2 Απριλίου 2021


  • Κοινοποιήστε: