Ανακοινώσεις

Το Ίδρυμα  της Κυριακής Θούπα ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση Υποτροφιών και Βοηθημάτων από τις 30/09/2022 μέχρι τις 31/10/2022.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης εδώ:

 

Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας – Ίδρυμα Κυριακής Θούπα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν την αίτηση σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως Δευτέρα – Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 9:00 ‐ 13:00 στο Δημαρχείο Λευκονοίκου ή να την αποστείλουν στη διεύθυνση του Ιδρύματος.

 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022.

Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Αιτήσεις, οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν είναι υπογεγραμμένες από τον αιτητή/τρια και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ταμία του Ιδρύματος Κυριακής Θούπα, κ. Ιάκωβο Ιακώβου, στο τηλέφωνο 99614590, Τετάρτη και Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 16:00‐18:00.


  • Κοινοποιήστε: