Εκδηλώσεις, Νέα, Ομιλίες

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
17.4.2019

Οι Τούρτζοι πάσιν τζ’ έρκουνται μέσα στην ιστορίαν,

θα φύουν ‘πού την Μεσαρκάν

τζαι ‘πού την πάνταν του βορκά

όπως εξαναφύαν.

Τα χώματα τους νεκατσιούν, φωνάζουν οι κολόνες,

δαμαί εζούσαν Έλληνες πριν είκοσι αιώνες.

Ρέσσουν τα χρόνια τζαι γερνώ, μα όμως περιμένω

τζαι ώσπου ζω ‘ννά καρτερώ

Λευκόνοικον για να σε δω

ξανά λευτερομένον.

Έν’ το χωρκόν μας στην σκλαφκιάν σχεδόν μισόν αιώναν,

να μείνει μνήμη άσβεστη θέλει πολλύν αγώναν.

Αντρόσιν να ξηχάσουμεν κρατεί μας σαν την σφήναν,

οι εκδηλώσεις που για μας

κάμνει τζ’ ούλους συνάει μας

η δήμαρχος μας Ζήνα·

για το χωρκόν μας πολεμά όπως τον στρατιώτην

τζαι πανταχού είναι παρών εις την γραμμήν την πρώτην.

Έργον καλόν γινίσκεται, τούτον θωρούν το ούλοι,

γιατί είναι μονόουλοι δήμαρχος τζαι συμβούλοι.

Υγείαν να ‘σετε χαράν εύχουμαι στον καθέναν,

συμβούλιον κανονικόν

του χρόνου στο Λευκόνοικον

να γίνουν πεπραγμένα

Χρίστος Τζιαλλής

 


  • Κοινοποιήστε: