Δήμος Μήθυμνας

Ύστερα από ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο κ. Λυκούργο Κάππα, σχετικά με την συνάντηση των Αθηνών της 25ηςΑπριλίου 1994, που έγινε ύστερα από πρόσκληση του Έντιμου Υπουργού Αιγαίου:

Αποφασίστηκε Ομόφωνα

Όπως ο Δήμος Λευκονοίκου αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Μήθυμνας Νήσου Λέσβου, υλοποιώντας έτσι τις αποφάσεις των Κυβερνήσεων Κύπρου και  Ελλάδος, όπως συζητήθηκαν και στη συνάντηση των Αθηνών.

ΟΡΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εμείς, οι Δημάρχοι των πόλεων Λευκονοίκου και Μήθυμνας ελεύθερα εκλεγμένοι με την ετυμηγορία των συμπολιτών μας, πεπεισμένοι ότι ανταποκρινόμαστε στις βαθιές προσδοκίες και τις πραγματικές ανάγκες των λαών μας, γνωρίζοντας ότι οι πόλεις μας λάμπρυναν τον Ελληνισμό πολιτισμό και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, πιστεύοντας βαθύτατα στην κοινή πορεία και τύχη του Ελληνισμού, θεωρώντας ότι η πορεία της ιστορίας πρέπει να συνεχισθεί σε ένα διευρυμένο κόσμο και ότι ο κόσμος αυτός θα είναι πραγματικά ανθρώπινος μόνο στο μέτρο που οι άνθρωπο θα ζουν ελεύθερα σε ελεύθερες πόλεις.

Αναλαμβάνουμε σήμερα επίσημα την υποχρέωση να αναπτύξουμε μόνιμες σχέσεις μεταξύ των Δήμων των πόλεων μας, να προωθήσουμε σε όλους τους τομείς τις ανταλλαγές μεταξύ των κατοίκων τους με θεμελιακό σκοπό τη σύσφιξη των μακραίωνων εθνικών δεσμών του μητροπολιτικού και Κυπριακού χώρου, μέσω της συντήρησης, ενδυνάμωσης και προβολής της εθνικής ταυτότητας και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός ενιαίου μετώπου για την αντιμετώπιση των ποικιλώνυμων κινδύνων που απειλούν τον Ελληνισμό, αποδίδοντας παράλληλα μέγιστη σημασία στην εδραίωση του ζωντανού πνεύματος της ευρωπαϊκής αδελφοσύνης και να συνενώσουμε τις προσπάθειες μας προκειμένου να συμβάλουμε στο μέτρο όλων των δυνατοτήτων μας, στην επιτυχία του σημαντικού αυτού εγχειρήματος για την ειρήνη και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Δόθηκε στο αμφιθέατρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ της Λευκωσίας το Σάββατο 29 Απριλίου 1995.

Οι Δημάρχοι

Λυκούργος Κάππας                                                                                                               Δημήτρης Βατής

Δήμαρχος Λευκονοίκου                                                                                                   Δήμαρχος Μήθυμνας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε όλα τα νέα του Δήμου μας στα εισερχόμενά σας, κάθε μήνα.

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.