Συμπόσιο Δήμου Λευκονοίκου “Από την αρχαιότητα έως σήμερα”

Δείτε το σποτάκι εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (1η ημέρα). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (2η ημέρα – Α’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (2η ημέρα – Β’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (2η ημέρα – Γ’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (2η ημέρα – Δ’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (3η ημέρα – Ε’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (3η ημέρα – ΣΤ’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα» (3η ημέρα – Ζ’ Συνεδρία). Δείτε το βίντεο εδώ.

Ντοκιμαντέρ Δήμου Λευκονοίκου “ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ …της Μεσαρκάς καμάριν”

Δείτε το βίντεο εδώ.

“ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ… της Μεσαρκάς καμάριν”Ταινία ντοκιμαντέρ για την κατεχόμενη κωμόπολη του Λευκονοίκου (Pemptousia Tv)

Δείτε το βίντεο εδώ.

Youtube – Μνήμες από το Λευκόνοικο – Συνεντεύξεις  κατοίκων του Λευκονοίκου.

Δείτε τις συνεντεύξεις εδώ.