Νέα

Σήμερα 2 Ιουλίου
είναι η Διεθνής Ημέρα Συνεργατισμού.
Το Συνεργατικό Κίνημα γεννήθηκε στο Λευκόνοικο με τη δημιουργία στις 21 Νοεμβρίου του 1909 της Χωρικής Τραπέζης Λευκονοίκου, της πρώτης Συνεργατικής Τράπεζας στην Κύπρο.
Πρωτεργάτες και σκαπανείς αυτού του καινοτόμου εγχειρήματος δυο άξια τέκνα της κωμόπολής μας ο Μάρκος Χαραλάμπους και ο Ιωάννης Οικονομίδης.
Στη φωτογραφία που λήφθηκε από την Αίθουσα Τελετών του Γυμνασίου μας, φαίνονται οι Αποθήκες Σιτηρών της Συνεργατικής μας, οι μεγαλύτερες, ακόμη και σήμερα, στο νησί μας.


  • Κοινοποιήστε: