Νέα

Επιδίδοντας ψήφισμα στην Πρωθυπουργική κατοικία στην Downing Street 10, εκ μέρους όλων των δημοτών μας, την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, στις 2:30 μ.μ., αμέσως μετά την άφιξή μας στη βρετανική πρωτεύουσα.
Για να ανοίξουν αυτές οι πόρτες στη βρετανική πρωτεύουσα, οφείλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου Χαρά Γεωργιάδου, αυτόν τον άγγελο που έχουμε στην Ένωση Κατεχόμενων Δήμων, όπως και τον φίλτατο κ. Ανδρέα Καραολή και τον γιο του Χρίστο, της Ομοσπονδίας Κυπριακών Σωματείων Αγγλίας, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Είμαστε σε όλους ευγνώμονες!


  • Κοινοποιήστε: