Ανακοινώσεις

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Λευκονοίκου δέχεται αιτήσεις για μια θέση γραμματειακής υποστήριξης του Δήμου, με το σύστημα Αγοράς Υπηρεσιών.

Απαιτούμενα προσόντα:
Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, γνώση λογιστικής, πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Word, Microsoft Excel) επεξεργασία κειμένων, και λευκό ποινικό μητρώο.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με προσωπική ιδιόχειρη επιστολή, και να φθάσουν το αργότερο μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2017, στη διεύθυνση: Δήμος Λευκονοίκου (Αγορά Υπηρεσιών) Τ.Θ. 14069, 2153 Αγλαντζιά.

Περισσότερες πληροφορίες από τον κ. Λούη Αθανασίου τηλ. 22462951 ή 99542078.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
14.9.2017


  • Κοινοποιήστε: