Ανακοινώσεις, Νέα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΙΑΤΕΣ

1. Το ΄Ιδρυμα Κυριακής Θούπα ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για παραχώρηση περιορισμένου αριθμού υποτροφιών ή οικονομικής ενίσχυσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, σε πρόσωπα των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου.

2. Τα χορηγήματα, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα παραχωρούνται για σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

3. Η παραχώρηση των χορηγημάτων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Δημόσιας Σχολής Μέσης Παιδείας της Κύπρου ή αναγνωρισμένης ή εγγεγραμμένης σύμφωνα με το Νόμο Ιδιωτικής Σχολής, και να έχουν εξασφαλίσει θέση σε Σχολές που αναφέρονται πιο πάνω ή να είναι ήδη φοιτητές στις Σχολές αυτές.

5. Αιτήσεις δεόντως συμπληρωμένες θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τον κ. Λούη Αθανασίου, τηλ. 99542078, από τα γραφεία του Δήμου Λευκονοίκου Λεωφόρος Κερύνειας 91, ΠΛΑΤΥ Αγλαντζιά και να φθάσουν στη Διεύθυνση του Ιδρύματος, Κερύνειας 91, 2113 Αγλαντζιά ή Τ.Θ. 14069, 2153 Αγλαντζιά, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αιτητή.

12 Σεπτεμβρίου 2018


  • Κοινοποιήστε: