Νέα

Ανάσταση! Αναγέννηση! Ανάδυση! Αναδημιουργία!
Πάσχα της … αφθαρσίας!

Που είναι, θάνατε, το κεντρί σου;
Που είναι, άδη, η έπαρσή σου;
Αναστήθηκε ο Χριστός και συ νικήθηκες….
Αναστήθηκε ο Χριστός και κυβερνά η ζωή.
“Πού σου, θάνατε, το κέντρον; Πού σου, άδη, το νίκος;Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι….. Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.”
Να αναστηθεί, ο καλός μας εαυτός!
Να αναγεννηθούμε, χώρα και άνθρωποι!
Χρόνια πολλά!!
Χριστός Ανέστη , και ζωή πολιτεύεται!


Pietro Perugino (1446-1523) – Ανάσταση


  • Κοινοποιήστε: