Ευχαριστίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη.

“Ευαριστώ πολύ, Ολυμπία μου, για την κοινοποίηση του υπέροχου δώρου σου. Θα δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, μόλις μπορέσουμε να συναντηθούμε με τον κόσμο μας”.


  • Κοινοποιήστε: