Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

“Φωτογραφίες από την παρέλαση της 1ης Απριλίου του 1973 αλλά και προηγούμενων χρόνων στο Λευκόνοικο, με το Δημοτικό σχολείο, το Γυμνάσιο και την μπάντα του Γυμνασίου μας. Όμορφα χρόνια, αξέχαστα!”.

Θεόδωρος Θεοδώρου

Η 2η, 4η, 5η και 6η ίσως. Οι υπόλοιπες όχι διότι οι αναγνωρίζω εικονιζόμενους συμμαθητές μου που αποφοιτήσαμε το 1972.

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

Θεόδωρέ μου, αφού έβαλα και προηγούμενων χρόνων.

Θεόδωρος Θεοδώρου Σωστή!


  • Κοινοποιήστε: