Εκπαιδευτήρια Λευκονοίκου

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

30 Σεπτεμβρίου 2018

«Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου από τη Μηλιά Αμμοχώστου, θείος του αειμνήστου Γυμνασιάρχη μας στο Γυμνάσιο Λευκονοίκου Σοφοκλή Σοφοκλέους».


  • Κοινοποιήστε: