Ανακοινώσεις

Η Δήμαρχος δήλωσε:

«Ιδιαίτερη χαρά σήμερα για τον Δήμο μας. Εγκρίθηκαν τα Λευκονοικιάτικα υφαντά μας και η τσιπόπιτά μας για τον κατάλογο της Ουνέσκο!»


  • Κοινοποιήστε: