Ανακοινώσεις

Το Ίδρυμα  της Κυριακής Θούπα ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση Υποτροφιών και Βοηθημάτων από 14/09/19 μέχρι 05/10/19. Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνονται, είτε από τον Δήμο Λευκονοίκου, οδός Κυρηνείας 91, Τ.Τ 2113, Πλατύ Αγλαντζιάς είτε από την Ιστοσελίδα μας. Οι αιτήσεις θα στέλνονται, είτε ταχυδρομικώς στην πιο πάνω διεύθυνση είτε στο Φαξ: 22462952. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Δήμου Λευκονοίκου 22462951.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΟΥΠΑΣ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας


  • Κοινοποιήστε: