Νέα

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, μετά από σύσταση της αρμόδιας αρχής, αποφάσισε τον αναπληρωτικό διορισμό της ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ Ειρήνης, Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη θέση Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, από 18.06.2024 μέχρι 30.08.2024, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της.

 


  • Κοινοποιήστε: