Γυμνάσιο Λευκονοίκου, Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη
8 Απριλίου 2021
Αριστούχοι Γυμνασίου Λευκονοίκου από το 1965-1974
Από το Περιοδικό «Φωτεινή Πορεία»
1965 – 1966: Στ΄ 1 (Κλασικού): Ευαγγέλου Χρ. Ευαγγελία, από τη Γύψου.
Στ΄2 (Εμπορικού): Κοντογιώργη T. Ανδρεανή, από το Λευκόνοικο.
1966 – 1967: Στ΄1 (Κλασικού): Χριστοδούλου Μ. Σωτηρία, από την Περιστερωνοπηγή.
Στ΄2 (Εμπορικού): Μάρκου Λ. Σοφία, από το Λευκόνοικο.
1967 – 1968: Στ΄ 1 (Κλασικού): Παπαπέτρου Α΄ Μαρία, από το Λευκόνοικο.
Στ΄2: (Εμπορικού): Ραουνά Σ. Παρασκευή, από τα Γέναγρα.
1968 – 1969: Στ΄1 (Κλασικού): Ριρή Γ΄ Θεοδώρα, από το Λευκόνοικο.
Στ΄2 (Εμπορικού): Καραγιώργης Μ. Αντώνιος, από
1969 – 1970: Στ΄1 (Κλασικού): Φλαμουδιώτου Ευαγγελία, από τη Γύψου.
Στ΄2 (Εμπορικού): Γεωργίου Α. Πολυχρόνιος, από το Λευκόνοικο.
1970-1971: Στ΄1 (Κλασικού): Πιττάκαρας Δ. Ανδρέας, από το Λευκόνοικο.
Στ΄2 (Εμπορικού): Κονναρή Σοφία, από το Λευκόνοικο.
1971-1972: Στ΄1 (Κλασικού): Παπαδημητρίου Μ. Μαρία, από το Λευκόνοικο.
Στ΄2 (Εμπορικού): Παπαδοπούλου Γ. Σοφία, από το Λευκόνοικο.
1972-1973: Στ΄1 (Κλασικού): Λυσάνδρου Α. Ζηνοβία, από το Λευκόνοικο.
Στ΄2 (Εμπορικού): Παύλου Ι. Μαρία, από τη Βιτσάδα.
1973-74: Στ΄1 (Κλασικού): Χρυσοστόμου Δ. Χρύσω και Χάμπου Μ. Παναγιώτης.
Στ2 (Εμπορικού): Πιττάκαρα Δ. Αικατερίνη.

  • Κοινοποιήστε: