Βίντεο, Ψηφιακό Αρχονταρίκι

Μεγάλη τιμή, μέγιστη, να συναντάς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να μιλάς μαζί του! Μεγάλη ευλογία!


  • Κοινοποιήστε: