Ανακοινώσεις

Από την επίσκεψη του αγαπημένου Επίτιμου Δημότη Λευκονοίκου, Δρος Κυριάκου Ιωάννου, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκονοίκου, όπου μας πρότεινε να συμμετάσχουμε σε Συνέδριο για τον Ποιητή μας, Βασίλη Μιχαηλίδη, του χρόνου τον Ιούλιο. Ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκονοίκου για την ομόφωνη αποδοχή της εισήγησης του Επίτιμου Δημότη μας.


  • Κοινοποιήστε: