Φωτογραφίες, Ψηφιακό Αρχονταρίκι

Ο Σωτήρας και ο Αρχάγγελός μας να τους σκέπουν!
Είναι οι φωτοδότες μας!
Ο πατήρ Παρασκευάς Παρασκευά και η Πρεσβυτέρα Κυριακή Σούγλη-Παρασκευά!
Ευγνώμονες εσαεί!

 


  • Κοινοποιήστε: