Γλώσσα-Ποίηση-Λογοτεχνία

Έναν καντάριν σίερα νά τά κρατώ στήν ράσιη
τζιαί νά δικλήση νά μέ δή νά μού χαμογελάση
πού τήν πολλήν μού τήν χαρά
τήν θάλασσαν τού Πρωταρά
παίρνω τήν στό Καρπάσι.

Σωτήρης Χουτρής


  • Κοινοποιήστε: