Ανακοινώσεις, Γυμνάσιο Λευκονοίκου

“Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Εκλογική Συνέλευση, την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 11 π.μ., στο Οίκημα του Προσφυγικού Σωματείου «Το Λευκόνοικο», οδός Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 14, Τ.Τ 6047, Λάρνακα,
για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, και οι παρόντες αποτελούν απαρτία.
Μετά την Έκθεση Πεπραγμένων από την Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και την Ταμειακή Έκθεση, θα ακολουθήσει η εκλογή νέου Συμβουλίου.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη”.


  • Κοινοποιήστε: