Ανακοινώσεις

Η Δήμαρχος Λευκονοίκου, Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη, καταθέτει στεφάνι στο Ηρώον της Μύθυμνας (Μόλυβου) που βρίσκεται στην Πλατεία Λευκονοίκου του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Δυτ. Λέσβου στις 14 Οκτωβρίου 2022.


  • Κοινοποιήστε: