Φωτογραφίες

Με την εκλογή Κάρτερ το 1976 ο Ττοφαλος παράφρασε τον Λευκό Οίκο σε ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ με τις ελπίδες που έδωσε τότε στους πρόσφυγες ότι θα γυρίσουν στα σπίτια τους.


  • Κοινοποιήστε: