Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

22 Σεπτεμβρίου 2021

“Το Δημαρχείο μας απόψε. Με τη μαρμάρινη στήλη στην οποία είναι γραμμένο το επίγραμμα του Ποιητή μας Κυριάκου Χαραλαμπίδη για “Του Λευκονοίκου τα πεσόντα τέκνα”. Με το επικαιροποιημένο Μνημείο των ηρώων μας και την προτομή του ήρωα της Αγίας Τηλλυρίας, Αναστασίου Ζαρβού. Όλα φωτισμένα γλυκά”.


  • Κοινοποιήστε: