Ψηφιακό Αρχονταρίκι

Μαρία Αντωνάκου
25 Απριλίου 2021
Η Βαϊοφόρος: Μικρογραφία από Αρμενικό χειρόγραφο του 14ου-16ου αιώνα.
Στη Βαϊοφόρο ο Χριστός εικονίζεται “καθήμενος επί πώλου όνου”. Στο αριστερό του χέρι κρατεί ειλητάριο, ενώ με το δεξιό ευλογεί. Πίσω του εικονίζονται οι μαθητές να ακολουθούν. Το κάστρο της Ιερουσαλήμ με ανοιχτές καστρόπορτες και πλήθος σπεύδει να τον προϋπαντήσει νέοι και γέροι κρατούν βάϊα. Παιδιά στα δένδρα κόβουν κλαδιά και τα ρίχνουν στη γη, ενώ άλλα στρώνουν τα ρούχα τους για να περάσει πάνω τους ο “καθήμενος επί πώλου όνου” Χριστός.
Κυριακή των Βαΐων σήμερα, η αρχή των Αγίων Παθών!

  • Κοινοποιήστε: