Ήρωες, Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

“Εικόνες από την ταφή του αγαπημένου μας καθηγητή Μαθηματικών, του ήρωα Σωτήρη Μιχαήλ”.


  • Κοινοποιήστε: