Φωτογραφίες

Κειμήλια στο σπίτι της εξαίρετης κ. Χρύσως Χατζηιωνά, από το Λευκόνοικο, μοναχοκόρης που ζούσε στη Λευκωσία.


  • Κοινοποιήστε: