Νέα

“Xοιροκοιτία
Παλαίπαφος
Νέα Πάφος
Τάφοι των Βασιλέων
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου της στέγης
Παναγία Φορβιώτισσα – Παναγία της Ασίνου
Η εκκλησία της Παναγίας του Άρακα
Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή
Παναγία του Μουτουλά
Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού
Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ,Πεδουλάς
Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι
Εκκλησία της Παναγίας Ποδύθου
Εκκλησία Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Παλαιχώρι”.
“Προς άρση παρεξηγήσεων: Τα μνημεία είναι από τα εξής χωριά: Χοιροκοιτία
Παλαίπαφος (Κούκλια)
Νέα Πάφος
Εκκλησία Παναγίας του Άρακος, Λαγουδερά
Εκκλησία Αγίου Νικολάου της Στέγης, Κακοπετριά
Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγία Σωτήρα), Παλαιχώρι
Εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, Νικητάρι
Εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου, Γαλάτα
Εκκλησία της Παναγίας του Μουτουλλά
Εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ, Πεδουλάς
Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, Πελέντρι
Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, Καλοπαναγιώτης
Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα”.

  • Κοινοποιήστε: