Γλώσσα-Ποίηση-Λογοτεχνία, Φωτογραφίες

Κυριάκος Ιωάννου
5 Μαΐου 2021
ΜΝΗΜΗ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΣΙΑΡΔΗ
…………….
Η λέξη «σκλαβ(κ)ιά» ως διαιώνια μοίρα (ίσως και κατάρα· αλλά και τεκμήριο αντοχής και εγκαρτέρησης) της πολυετούς ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού:
1. Βασίλης Μιχαηλίδης
«που δκιάβηκα μαύρην σκλαβκιάν σε τόσα ξένα σιέρκα»
2. Κώστας Μόντης
«Γρόνια σκλαβκιές ατέλειωτες»
3. Μιχάλης Πασιαρδής
«Κι αντέξαμε σκλαβιές και κούρσα»

  • Κοινοποιήστε: