Τεθνεώτες-Επικήδειοι, Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

20 Ιουνίου 2021

“Μνημόσυνο του μ. Χαμπή Καστάνα στις Βρυσούλλες. Στη φωτογραφία μαζί με τα παιδιά του”.


  • Κοινοποιήστε: