Νέα

Παρεκκλήσιο της Παντάνασσας του Γ.Ε.Ε.Φ. στη Λευκωσία. Τελέσαμε το μνημόσυνο του μεγάλου ευεργέτη μας, Γεωργίου Καμιντζή, και της συζύγου του Πηλούς από τη Μόρφου. Ευεργέτησαν τις δύο κωμοπόλεις μας, και στα Γυμνάσιά μας μορφώθηκαν εκατοντάδες νέοι και νέες χάρη στις δωρεές τους. Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτών!

Ο κ. Νίκος Ροδοσθένους, θεολόγος, γαμπρός του π. Παρασκευά και της πρεσβυτέρας Κυριακής, όπως κάθε Πέμπτη, μας μίλησε για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Άγιο Ευμένιο.

Ευφράνθηκε η ψυχή μας!

Σε ευχαριστούμε, Νίκο Ροδοσθένους !


  • Κοινοποιήστε: