Φωτογραφίες, Ψηφιακό Αρχονταρίκι

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

16 Σεπτεμβρίου 2014

«Τα μαγκούτζια με τα οποία ύφαινε τα σακιά του ο Άγιος Αναστάσιος της Περιστερωνοπηγής, δίπλα στο Λευκόνοικο».


  • Κοινοποιήστε: