Φωτογραφίες, Ψηφιακό Αρχονταρίκι

Ο Άγιος Φωκάς μας ερειπωμένος! Οι βάρβαροι πέρασαν!
Σε εκείνη την ειδυλλιακή σκηνογραφία που η φύση ολόγυρα οργιάζει, ανάμεσα στα περιβόλια με τα χρυσόμηλα, τα καϊσιά, τις αχλαδιές και τα άλλα δέντρα, στεκόταν περήφανο το ξωκκλήσι μας. Μόνο στην Αθηαίνου, στο κέντρο της κωμόπολης, και σε μας, στο Λευκόνοικο, στα βόρεια της γενέθλιας γης μας, οι κάτοικοι τιμούσαν τον Άγιο Φωκά με δικό του ξωκκλήσι.
Σήμερα, ο Άγιος Φωκάς μας στέκει βουβός κι αποσταμένος. Ερείπιο. Άγιε Φωκά μου, κάνε το θαύμα σου!

 


  • Κοινοποιήστε: