Φωτογραφίες

Ο δάσκαλος Μάρκος Χαραλάμπους, εμβληματική μορφή των γραμμάτων. Πατέρας της μ. Ελέγκως Παρτζιήλη, και ένας από τους πατέρες του Συνεργατισμού στην Κύπρο. Μόρφωσε το Λευκόνοικο. Αιωνία η μνήμη του.


  • Κοινοποιήστε: