Τεθνεώτες-Επικήδειοι

Μνημονεύουμε τον Διευθυντή μας στο Δημοτικό Σχολείο Λευκονοίκου, μ. Χριστόδουλο Πέτσα, ο οποίος απεβίωσε στη Λευκωσία σαν σήμερα, στις 30 Οκτωβρίου του 2005 σε ηλικία ενενήντα ετών. Στη μνήμη μας έχουμε έναν αεικίνητο άνθρωπο, που περπατούσε τόσο γρήγορα, που όσες φορές προσπαθήσαμε να τον φτάσουμε, δεν τα καταφέραμε. Την ίδια εικόνα έχουμε και από τα χρόνια της προσφυγιάς μας στη Λευκωσία. Τον βλέπαμε να περπατά στη Λευκωσία αμέτρητα χιλιόμετρα, χωρίς να κουράζεται. Ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε πολύ κόσμο στη Μέριμνα, εκείνα τα πρώτα σκληρά χρόνια της μετοικεσίας μας!

Θυμάμαι τη λατρεία που του είχα στο Δημοτικό Σχολείο Λευκονοίκου. Ένιωθα ότι είχαμε την ευλογία να έχουμε για διευθυντή μας έναν ευφυέστατο άνθρωπο, εξαιρετικά οξύνοα και χαλκέντερο, άριστο δάσκαλο σε ήθος και ευπρέπεια, αφοσιωμένο στο λειτούργημά του, που μας ενέπνεε και μας εμψύχωνε με το χαμόγελο και την ενθαρρυντική του στάση. Θυμάμαι ακόμη την αγάπη του, και συγκινούμαι. Τον βλέπω μπροστά μου με τη γλυκύτητά του και τη μεταδοτικότητά του, την όρεξη που είχε να μας μεταδώσει όσα μπορούσαμε να ρουφήσουμε από το νέκταρ των γνώσεών του. Ήταν όντως ο πολυτάλαντος, ο πολυδύναμος δάσκαλος, ακραιφνής πατριώτης και πιστός χριστιανός που με το φωτεινό παράδειγμά του μας καθοδηγούσε για τα ωραία και τα υψηλά. Επίσης, είχε και μεγάλη αγάπη για τον κήπο μας που ήταν πανέμορφος και μοσχοβολούσε την άνοιξη.

Μαζί με την παιδαγωγική χάρη, όμως, συνδύαζε και την παιδαγωγική αυστηρότητα, και ίσως αυτή να έκανε αρκετούς μαθητές και μαθήτριες να τον φοβούνται. Ήταν απαιτητικός, δεν ανεχόταν την τεμπελιά και την ακηδία, τιμωρούσε παραδειγματικά όσους έκαναν αταξίες, ακόμα και τα παιδιά του, για να παιδαγωγήσει και να νουθετήσει. Όμως, όλοι καταλάβαιναν ότι ήταν πάρα πολύ δίκαιος και σωστός οιακοστρόφος που οδηγούσε το σχολείο μας σε άριστα αποτελέσματα. Θυμάμαι μια φορά που ξέχασε στην εκδρομή μια κουβέρτα ο μικρότερος γιος του, Πέτρος, ότι τον τιμώρησε, και μάλιστα, πιο αυστηρά από τους άλλους.

Ο αείμνηστος Χριστόδουλος Πέτσας γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέας στις 15 Ιανουαρίου του 1915. Ήταν νυμφευμένος με την μ. Κατίνα και απέκτησαν τρία παιδιά: την Ανθή, τον Μίκη και τον Πέτρο. Ο Μίκης είναι απόφοιτος του Γυμνασίου Λευκονοίκου και ο Πέτρος φοίτησε για δύο χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Λευκονοίκου. Ο Χρ. Πέτσας αγαπούσε το Λευκόνοικο και τους κατοίκους του και εκείνοι του ανταπέδιδαν τον προσήκοντα σεβασμό και αγάπη. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με πολλούς Λευκονοικιάτες ως το τέλος της ζωής του και πολλούς βοήθησε στην προσφυγιά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Λευκονοικιάτες τόσο τον εκτίμησαν, ώστε έστειλαν επιστολή προς τον Επαρχιακό Εκπαιδευτικό Λειτουργό στην Αμμόχωστο, στις 20 Ιουνίου 1960, στην οποία ζητούσαν να συνεχίσει τις υπηρεσίες του στο Λευκόνοικο! Έτσι, μόλις προήχθη σε Διευθυντή Α΄, το 1961, στις 20 Οκτωβρίου, αμέσως τον έφεραν πίσω στην κωμόπολή μας, αφού ήταν τόσο αγαπητός.

Ευχαριστώ την κόρη του μ. Πέτσα, κ. Ανθή Πέτσα-Σαββίδη, για τις πληροφορίες που μου έστειλε από το Περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα». Αριθμός Φακέλλου: Υπουργείο Παιδείας 1319 –Χριστόδουλος Πέτσας
του Ανδρέα Παπαβαρνάβα, Γραμματέα Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα,
Περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέα ,αρ. τεύχους 84-85
……………………….
1.9.1959 ως διευθυντής Β΄ για ένα μόνο χρόνο, γιατί λόγω αναθεωρήσεως του τρόπου λειτουργίας του σχολείου δεν εδικαιούτο να εργάζεται σ΄ αυτού του τύπου σχολείο. Στο Λευκόνοικο, αν και εργάστηκε μόνο για ένα έτος, άφησε άριστες εντυπώσεις η εργατικότητα και το παράδειγμά του, που βοηθούσαν τόσο στη μόρφωση των παιδιών τους όσο και στην πρόοδο της κοινότητας γενικώς. Δείγμα η κάτωθι επιστολή που απέστειλε η Σχολική Επιτροπή Λευκονοίκου προς τον Εκπαιδευτικό Λειτουργό Αμμοχώστου:Εν Λευκονοίκω τη 20η Ιουνίου, 1960.

Προς τον Επαρχ. Εκπαιδευτ. Λειτουργόν
Εις ΑμμόχωστονΈντιμε Κύριε,

Αντιλαμβανόμεθα ότι λόγω της αναθεωρήσεως του τρόπου λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της κοινότητάς μας, καθίσταται αναπόφευκτος η μετάθεσις του Διευθυντού κ. Χρ. Πέτσα, ήτις πραγματικώς μας λυπεί, καθότι ο κος Πέτσας ηργάσθη αόκνως και με παραδειγματικόν ζήλον και αφοσίωσιν διά την μόρφωσιν των τέκνων μας.
Όθεν παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε προς αυτόν τας θερμάς ευχαριστίας της κοινότητός μας και θα ήτο ευχής έργον εάν υπήρχε τρόπος συνεχίσεως των πολυτίμων υπηρεσιών του εις το σχολείον μας.

Διατελώ μεθ΄ υπολήψεως
Προσ. Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Λευκονοίκου. Αρχάς της σχολικής χρονιάς 1961-62, ήτοι στις 20.10.1961, παίρνει μια διπλά ευχάριστη επιστολή του Διευθυντή Παιδείας. Προάγεται σε Διευθυντή Α΄ και μετατίθεται ξανά εις Λευκόνοικο.

Στο Λευκόνοικο εργάστηκε έξι χρόνια και το αγάπησε ως δεύτερο χωριό του. Τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς και γενικά όλοι οι κάτοικοι Λευκονοίκου τον αγαπούσαν και τον εσέβοντο ως εκπαιδευτικό και σαν γνήσιο χωριανό τους. Στα έξι χρόνια της εδώ σταδιοδρομίας του έχει να επιδείξει άριστους μαθητές, με πολλές γνώσεις, νέους με ήθος και άριστη διαγωγή που να αγαπούν την οικογένεια, την πατρίδα, τη θρησκεία, νέους που να ενδιαφέρονται για τα κοινά.

Τα καλά αποτελέσματα του σχολείου του φαίνονται στην έκθεση του τότε Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μιχάλη Τροκκούδη, ημερομ. 14.5.1962: Ημερομ. Επιθεωρήσεως 14.5.1962 Ο Χρ. Πέτσας ως πολιτιστικός παράγων: Συνεργάζεται αρμονικώς μετά των συναδέλφων και των κοινοτικών παραγόντων διά την εξύψωσιν της κοινότητας πνευματικώς-πολιτιστικώς (Σύνδεσμος Γονέων). Βοηθεί εις την έκδοσιν του Περιφ. Περιοδικού «Χελιδόνι».

 

 

Φυσική Αγωγή (υπό την γενικωτάτην της έννοιαν)
Φυσικόν περιβάλλον- Βιολογικοί παράγοντες: Καταβάλλει φροντίδας διά την καθαριότητα του σχολείου και των υποστατικών τούτου. Είναι υπεύθυνος του μαθ. Συσσιτίου. Φροντίζει για την ένδυσιν των απόρων μαθητών.
Ηθική Αγωγή: Υπόδειγμα ηθικού ανδρός. Καλλιεργεί ηθικήν συμπεριφοράν και ευγένειαν τρόπων μεταξύ των μαθητών.
Κοινωνική Αγωγή: Νομοταγής, κοινωνικός, καλός συνεργάτης. Οδηγεί εις νομοτάγειαν, κοινωνικότητα και συνεργασίαν μεταξύ του σχολείου και της κοινότητος.

Διακυβέρνησις του σχολείου/ της τάξεως: Καλλιεργεί αρμονικάς σχέσεις προς όλας τας κατευθύνσεις. Προγραμματίζει εργασίαν. Επιδεικνύει κατανόησιν της παιδικής φύσεως. Τυπικός εις την τήρησιν των κανονισμών.

Αγάπη προς την εργασίαν: Πολύ εργατικός. Μεταδίδει την εργατικότητά του μεταξύ των συναδέλφων και μαθητών του.
Θρησκευτική αγωγή: Υπόδειγμα καλού χριστιανού. Καλλιεργεί θρησκευτικότητα μεταξύ των μαθητών και της κοινότητος. (Τακτικός εκκλησιασμός). Διδάσκει επιτυχώς τα θρησκευτικά.

Εθνική Αγωγή: Με υγιείς εθνικάς αρχάς. Καλλιεργεί εθνικήν συνείδησιν και φιλοπατρίαν.

Νιώθω ότι η γενιά μας ήταν πολύ ευλογημένη, αφού τον είχαμε διευθυντή από την Α΄ μέχρι την Στ΄ τάξη του Δημοτικού. Μάλιστα, στην Στ΄ τάξη ήταν ο δάσκαλός μας στα κύρια μαθήματα, Ελληνικά και Μαθηματικά! Εκπληκτικός δάσκαλος.
Ευλογημένο το Λευκόνοικο που αξιώθηκε να έχει τέτοιο δάσκαλο από την εύανδρο Κυθρέα!


  • Κοινοποιήστε: