Φωτογραφίες

Ο γλυκύτατος Παπα-Νικόλας της εκκλησίας μας του Σωτήρος στο Λευκόνοικο. Πάντα θα τον έχουμε ως πολύτιμο φυλακτό μέσα στην καρδιά μας. “Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή”. Πόσο του ταίριαζε αυτή η ρήση των αρχαίων Ελλήνων!


  • Κοινοποιήστε: