Ανακοινώσεις

Η Σχολική Εφορεία Λευκονοίκου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για οικονομικό βοήθημα από τους/τις άριστους/ες μαθητές/τριες, αποφοίτων Δημοσίων, Ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι από το Λευκόνοικο και είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου.

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν αριστεύσει κατά τη σχολική χρονιά 2022—2023, θα πρέπει να στείλουν αντίγραφο του Απολυτηρίου τους μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sxolikieforialefkonikou@gmail.com, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023. Τονίζεται ότι, έντυπα τα οποία δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα και δεν συνοδεύονται με αντίγραφο του Απολυτηρίου, δεν θα εξετάζονται. Επίσης, έντυπα τα οποία θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κα Κυριακή Κόκκινου, στο τηλέφωνο 99785681.

ΕΝΤΥΠΟ

 


  • Κοινοποιήστε: