Νέα

Τη νέα έκδοση του Δήμου Λευκονοίκου “Του Λευκονοίκου τα πεσόντα τέκνα”, ένα Λεύκωμα για τους Ήρωές μας 1964-74, παρέδωσα, επίσης, σήμερα στον φίλο Επίτροπο Ανθρωπιστικών Θεμάτων, κ. Φώτη Φωτίου, ο οποίος μίλησε πολύ κολακευτικά για αυτό.


  • Κοινοποιήστε: