Γλώσσα-Ποίηση-Λογοτεχνία, Φωτογραφίες

Michalis Hadjimichael

18 Ιουλίου 2016

“ΕΣΤΕΚΕΤΟΥΝ Ο ΠΡΑΞΑΝΤΡΟΣ ΤΖΙΑΜΑΙ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕ ΜΙΛΙ,
ΤΖΙ’ ΕΛΑΛΕΝ “ΑΧ ΤΖΕΡΥΝΕΙΑ ΜΟΥ” ΤΖΙ’ ΕΚΡΟΥΖΕΝ ΤΟΥ ΤΑ ΣΕΙΛΗ”.

  • Κοινοποιήστε: