Γλώσσα-Ποίηση-Λογοτεχνία

«Τους ανθρώπους ταλανίζω
και τους γέρους και τους νέους·
άλλο ζώον δεν γνωρίζω
τόσον άξιον ελέους·
όλη από δάκρυά των,
όλη από αίματά των
περιρραίνεται η γη·
το εξέχον λογικόν των
είν’ αυτών των συμφορών των
η πρωταίτιος πηγή.»

Παναγιώτης Σούτσος, από το Λεξικό Νεοελληνικών Παραθεμάτων και Αφορισμών (επιμ. Γ.Π. Σαββίδης).

πηγή:Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού


  • Κοινοποιήστε: