Γλώσσα-Ποίηση-Λογοτεχνία

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ
Σε τι βαθιούς κόρφους, σε τι βυθούς
έκρυψες τη γλώσσα σου
να μη σού την αγγίξουν τρεις χιλιάδες χρόνια,
σε τι βαθιούς κόρφους, σε τι βυθούς
έκρυψες τα Ελληνικά σου
να μη σου τ’ αγγίξουν τρεις χιλιάδες χρόνια;
Κώστας Μόντης

  • Κοινοποιήστε: