Συνέδριο στο Γύθειο

Συμμετοχή μου στο Συνέδριο στο Γύθειο στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, με χαιρετισμό ως Δήμαρχος και με παρουσίαση εργασίας μου για το επίγραμμα του Ποιητή για του Λευκονοίκου τα πεσόντα τέκνα.


  • Κοινοποιήστε: