Λευκονοικιάτες/-ισσες, Νέα

πηγή: Soterios Pambou

Σήμερα θα κοινοποιήσω τα συμβάντα του 1974 που άκουσα από ένα ήρωα του Λευκονοίκου και θείο μου τον Πανίκκο Τσαγκάρη έφεδρο Ανθυπολοχαγό τότε.
Γιατί ήρωα;
Διότι περιμάζεψε όλους όσους έμειναν πίσω στο Λευκόνοικο καιρός έβαλε σε φορτηγά και λεωφορεία ιδίως τους ηλικιωμένους και τους μετέφερε σε χώρο ασφαλές στο Αυγόρου.
Μαζί του και οι επτά στρατιώτες του λόχου του.
Έτσι το χωριό μας δεν έζησε μαζικές εκτελέσεις από τον τουρκικό στρατό διότι δεν βρήκαν σχεδόν κανένα.
Μάλιστα και ένα φορτηγό που έφερε στο Αυγόρου λίγες μέρες μετά δωθηκε πίσω στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.
Φωτογραφία από τότε.


  • Κοινοποιήστε: