Επισκέψεις-Συναντήσεις, Φωτογραφίες

Ευχαριστούμε τον καλό φίλο μας, Αντρέα Καουρή, Δήμαρχο Λύσης, για την πρόσκλησή του προς τον Αριστείδη κι εμένα να συμφάγωμε σήμερα το μεσημέρι. Με έναν δημοσιογράφο, όπως ήταν φυσικό, ανασκοπήσαμε την κατάσταση των τελευταίων χρόνων!

 


  • Κοινοποιήστε: