Αδελφοποιημένοι και άλλοι Δήμοι, Τεθνεώτες-Επικήδειοι

ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΠΗΛΙΚΟΥ: ‘EKΦPAZΩ TA ΣYΛΛYΠHTHPIA MOY ΣTOYΣ OIKEIOYΣ TOY ΣTOYΣ ΣYNEPΓATEΣ TOY KAI TOYΣ ΛEYKΩNOIKIΩTEΣ ΓIA TO ΘANATO TOY AΞEXAΣTOY ΦIΛOY MIXAΛH.O MIXAΛHΣ YΠHPΞE ΠPΩTA AΠ’ OΛA ENAΣ KAΛOΣ ΦIΛOΣ AΛΛA KAI ENAΣ KAΛOΣ ΣYNEPΓATHΣ.ΠIΣTEYΩ OTI AΓAΠHΣE THN ΠOΛH MAΣ KAI EMAΣ TOYΣ IΩNIΩTEΣ .MAΣ ΣYMΠAPAΣTAΘHKE ΣTA ΔYΣKOΛA XPONIA THΣ KPIΣHΣ .EKANE KAI EMAΣ NA AΓAΠHΣOYME ΠEPIΣΣOTEPO THN KYΠPO KAI TO ΛEYKONOIKO .ΣTHN MNHMH TOY YΠOΣXOMAΣTE NA ΣYNEXIΣOYME KAI NA BAΘYNOYME AKOMH ΠEPIΣΣOTEPO THN ΦIΛIA KAI THN ΣYNEPΓAΣIA TΩN ΠOΛEΩN MAΣ .AΣ EINAI EΛAΦPY TO XΩMA ΠOY ΘA TON ΣKEΠAΣEI.’


  • Κοινοποιήστε: