Επισκέψεις-Συναντήσεις, Φωτογραφίες

Σήμερα στο Δημαρχείο μας είχαμε συνάντηση με τον κ. Μάριο Ζέρβα για αξιοποίηση της σελίδας μας ” Μνήμες Λευκονοίκου”.


  • Κοινοποιήστε: